צו ירושה, צו קיום צוואה – העיזבון, אבות רבים לו....

 

צו ירושה, צו קיום צוואה – העיזבון, אבות רבים לו.....
 
לאחר פטירתו של אדם, מתבצעת חלוקה של עיזבונו בין יורשיו החוקיים. דיני ירושה קובעים, כי זהות היורשים וגדול הירושה נקבע בשתי דרכים אפשריות:
1.    אם הנפטר הותיר אחריו צוואה, אז חלוקת הרכוש תתבצע על פי הכתוב בה לאחר הוצאת צו ירושה.
2.    אם הנפטר לא הותיר צוואה שמורה כיצד לחלק את רכושו, הירושה תחולק על פי התקנות והחוקים של דיני ירושה.
 
דיני ירושה - מהו צו קיום צוואה ?
גם במקרה שבו קיימת צוואה, לא די בה בלבד כדי לחלק את הרכוש של הנפטר בין יורשיו. על מנת לוודא, שהחלוקה תתבצע באופן הוגן, אשר תואם לבקשות המנוח, יש צורך בהוצאת צו קיום צוואה.
צו קיום צוואה הוא מסמך בעל תוקף משפטי, שקיומו מהווה הצהרה על כך שהצוואה המדוברת היא נכונה ואותנטית. דיני ירושה קובעים, כי לא ניתן לבצע כל פעולה ברכושו של נפטר ללא צו קיום צוואה, וכי האנשים הרשאים לבקש צו קיום צוואה הם היורשים או מי שחושב שהוא יורש. חשוב לדעת, שעל פי דיני ירושה כל אדם, שמעוניין באותה הירושה, רשאי לבקש צו קיום צוואה (למשל – בעל חוב של אחד מהיורשים החוקיים).
 
השלבים לקבלת צו קיום צוואה
1.    יש לפנות אל עורך דין מהתחום של דיני ירושה, ולחתום אצלו על בקשה לקבלת צו קיום צוואה.
2.    בקשת צו קיום צוואה מועברת ללשכת הרשם לענייני ירושה באיזור הרלוונטי.
3.    בלשכת הרשם לענייני ירושה הבקשה עבור צו קיום צוואה תיבחן לעומק, ויחד עם זאת תיבדק ההיסטוריה של הנפטר, כדי לוודא שהצוואה המדוברת היא אכן הגרסה העדכנית ביותר.
4.    הבקשה עבור צו קיום צוואה מתפרסמת בעיתון, כך שלכל אדם, המתנגד לה, ניתנת שהות להביע זאת בפני מערכת המשפט.
5.    בקשת צו קיום צוואה מועברת לאפוטרופס הכללי, והוא מחליט אם הוא מתנגד לה, מסכים איתה או זקוק לפרטים נוספים על מנת לקבוע את דעתו בעניין.
6.    כאשר מתקבלת תגובה מתאימה מהאפוטרופס הכללי, ועוברים 14 יום מרגע פרסום הבקשה בפומבי, שולח הבקשה מקבל לידיו את אותו צו קיום צוואה.
 
 
 

לאחר פטירתו של אדם, מתבצעת חלוקה של עיזבונו בין יורשיו החוקיים. דיני ירושה קובעים, כי זהות היורשים וגדול הירושה נקבע בשתי דרכים אפשריות:
1.    אם הנפטר הותיר אחריו צוואה, אז חלוקת הרכוש תתבצע על פי הכתוב בה לאחר הוצאת צו ירושה.
2.    אם הנפטר לא הותיר צוואה שמורה כיצד לחלק את רכושו, הירושה תחולק על פי התקנות והחוקים של דיני ירושה. 

דיני ירושה - מהו צו קיום צוואה ?

 גם במקרה שבו קיימת צוואה, לא די בה בלבד כדי לחלק את הרכוש של הנפטר בין יורשיו. על מנת לוודא, שהחלוקה תתבצע באופן הוגן, אשר תואם לבקשות המנוח, יש צורך בהוצאת צו קיום צוואה.
צו קיום צוואה הוא מסמך בעל תוקף משפטי, שקיומו מהווה הצהרה על כך שהצוואה המדוברת היא נכונה ואותנטית. דיני ירושה קובעים, כי לא ניתן לבצע כל פעולה ברכושו של נפטר ללא צו קיום צוואה, וכי האנשים הרשאים לבקש צו קיום צוואה הם היורשים או מי שחושב שהוא יורש. חשוב לדעת, שעל פי דיני ירושה כל אדם, שמעוניין באותה הירושה, רשאי לבקש צו קיום צוואה (למשל – בעל חוב של אחד מהיורשים החוקיים).

 השלבים לקבלת צו קיום צוואה


1.    יש לפנות אל עורך דין מהתחום של דיני ירושה, ולחתום אצלו על בקשה לקבלת צו קיום צוואה.
2.    בקשת צו קיום צוואה מועברת ללשכת הרשם לענייני ירושה באיזור הרלוונטי.
3.    בלשכת הרשם לענייני ירושה הבקשה עבור צו קיום צוואה תיבחן לעומק, ויחד עם זאת תיבדק ההיסטוריה של הנפטר, כדי לוודא שהצוואה המדוברת היא אכן הגרסה העדכנית ביותר.
4.    הבקשה עבור צו קיום צוואה מתפרסמת בעיתון, כך שלכל אדם, המתנגד לה, ניתנת שהות להביע זאת בפני מערכת המשפט.
5.    בקשת צו קיום צוואה מועברת לאפוטרופס הכללי, והוא מחליט אם הוא מתנגד לה, מסכים איתה או זקוק לפרטים נוספים על מנת לקבוע את דעתו בעניין.
6.    כאשר מתקבלת תגובה מתאימה מהאפוטרופס הכללי, ועוברים 14 יום מרגע פרסום הבקשה בפומבי, שולח הבקשה מקבל לידיו את אותו צו קיום צוואה.