הסכם גירושין – להיפרד יפה

מהו הסכם גירושין ?

הסכם גירושין הוא הסכם שנחתם בין בני הזוג שמחליטים להתגרש, ומעוניינים לסכם על כל הסידורים סביב הגירושין ביניהם ומחוץ לבית המשפט. הסכם גירושין נכתב על ידי עורך דין מומחה בתחום של דיני משפחה , ולאחר שהוא עובר אישור של בית המשפט, הוא נכנס לתוקפו וניתן למימוש.

חשוב לזכור, כי הסכם גירושין נחתם רק במצב של שיתוף פעולה מלא בין שני הצדדים, ואי אפשר לכפות אותו או לכפות גירושין באמצעותו על אדם. כמו כן, אם אחד מבני הזוג מחליט לשנות את דעתו ולא להתגרש, אותו הסכם גירושין בטל, ויש צורך לפתוח בהליך הרגיל מול בית משפט של דיני משפחה או בית דין רבני .

 

הסכם גירושין – למה זה כדאי?

בני זוג רבים מעדיפים להסדיר את גירושיהם באמצעות הסכם גירושין , שהוא דרך נוחה ונעימה לעבור תהליך לא פשוט שכזה. דרך עורך דין, המתמחה בתחום דיני משפחה, ניתן לכלול בתוך הסכם גירושין את ההסדר החדש, שיונהג בין שני בני הזוג מרגע הגירושין.

בדרך כלל, הסכם גירושין עוסק בנושאים הבאים מהתחום של דיני משפחה:

  · תשלום מזונות – עבור בני זוג בעלי ילדים קטינים משותפים, במסגרת הסכם גירושין נקבע סכום ומועדים לתשלומי המזונות שהאב ישלם לילדיו. כמו כן, הסכם גירושין יכול לכלול סיכום של בני הזוג על תשלום הוצאות מיוחדות נוספות, בנסיבות מיוחדות שייקבעו מראש.

  · ילדים – דיני משפחה מאפשרים לבני זוג גרושים לקבוע באמצעות הסכם גירושין אצל מי משניהם הילדים יגורו (הכוונה לילדים קטינים מעל גיל 6, אשר בהתאם אל דיני משפחה נותרים בדרך כלל בחזרת האם).

  · חלוקת רכוש וממון – החלק הקשה ביותר בעריכת הסכם גירושין, לרוב הוא חלוקת הממון בין בני הזוג. בדרך כלל חלוקת הרכוש גורמת לירידה ברמת החיים של כל אחד מבני הזוג, ולכן סעיף זה של הסכם גירושין מדגיש את החשיבות, שבעריכת מסמך זה עם עורך דין דיני משפחה מומחה ומנוסה בתחומו. באופן זה תוכלו להבטיח שחלוקת הרכוש תהיה ההוגנת והנוחה ביותר שניתן.

  · הצהרה על גט – דיני משפחה קובעים כי הסכם גירושין צריך לכלול, בנוסף לסידורים האמורים, סעיף שבו כל אחד מבני הזוג מצהיר, כי הוא מעוניין להתגרש מרצונו החופשי ולהביע את הסכמתו למתן או קבלת הגט.